AMVN

De AMVN is de brancheorganisatie van bedrijven die zich ten doel heeft gesteld mantelzorgers te ondersteunen op het gebied van professionele betaalbare mantelzorg.

Over ons

Aanvullende Mantelzorg Vereniging Nederland

De AMVN is de brancheorganisatie van bedrijven die zich ten doel heeft gesteld mantelzorgers te ondersteunen op het gebied van professionele betaalbare mantelzorg. Ontstaan vanuit een sterk toenemende behoefte zorgt de AMVN dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van mantelzorgorganisaties gegarandeerd is. De strenge eisen die de AMVN aan de dienstverlening van haar leden stelt, zorgt ervoor dat het AMVN-lidmaatschap als kwaliteitskeurmerk geldt.

Zo weten hulpbehoevende ouderen en mantelzorgers dat ze kunnen rekenen op de best mogelijke ondersteuning. Daarnaast zorgen we dat ook uw stem door beleidsmakers wordt gehoord. Daardoor kunnen we aanvullende mantelzorgorganisaties niet alleen informeren over de meest recente beleidswijzigingen, we staan mede aan het roer.

DIENSTVERLENING AMVN

 • Belangenbehartiging
 • Kwaliteitsbewaking
 • Netwerkmogelijkheden
 • Kennisdeling en informatievoorziening
 • Vertegenwoordiging in collectieve onderhandelingen
 • Gezamenlijke promotie en marketing
 • Het verzorgen van trainingen

Kwaliteit

We bevorderen de kwaliteit van particuliere mantelzorgorganisaties via discussies over kwaliteit tussen de organisaties onderling en met overheden en opdrachtgevers. Met als resultaat onder meer een huishoudelijke regelement voor leden, kwaliteitscriteria, een regelmatige toetsing van leden, de toetsing van bureaus die zich aanmelden voor het lidmaatschap, een klachtenprocedure en mogelijke opleidingseisen.

Belangen

We behartigen de belangen van de leden door binnen de branche gevoelde knelpunten te bespreken met overheden en maatschappelijke organisaties. De belangenbehartiging richt zich op het creëren van de condities die nodig zijn voor leveren van goede passende mantelzorgondersteuning. Zoals goede communicatie met overheden die advies en onderzoek juridisch beoordelen en werkbare regelgeving.

Samenhang

We brengen samenhang in de branche door elkaar te ontmoeten bij inhoudelijke themabijeenkomsten, in werkgroepen en bij kennisbijeenkomsten.

Onze leden

In het werk van onze leden staat de kwaliteit van de mantelzorgdienstverlening centraal. De leden zorgen hiervoor met hun vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en onafhankelijke opstelling.

Onze leden delen hun ervaringen. Vertegenwoordigers van mantelzorgorganisaties werken bij landelijke of regionale organisaties of zijn éénpitter. Leden adviseren in dezelfde maatschappelijke omgeving en delen dezelfde ervaringen. De AMVN biedt het platform om die ervaring in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke bijdrage van de branche.

Naast leden kent de AMVN ook “Aanmoedigers”. De AMVN is een aantal samenwerkingen aangegaan met partner-organisaties die in een aantal overleggen zijn vertegenwoordigd en die het belang van de vereniging inzien en steunen. Deze organisaties kunnen het bestuur en de leden vakinhoudelijk adviseren dan wel de vereniging financieel ondersteunen.

Leden

Toekijk-leden

Aanmoedigers

De AMVN ondersteunt zijn leden met:

 • het borgen van kwaliteit van de leden, via ledentoetsing en klachtenprocedure
 • het organiseren van themabijeenkomsten voor kennisuitwisseling
 • belangenbehartiging, onder meer bij knelpunten bij uitvoering van wetgeving
 • het terugkoppelen van ervaringen met wet- en regelgeving naar overheden
 • het verbindingen leggen met andere organisaties

Wilt u lid worden?

Dien uw aanvraag online in.